Электр жабдықтары және бақылау-өлшеу аспаптары саласындағы шешімдер

-Электр жабдықтары және БӨАжА басқару
-Кабельдік науалар мен керек-жарақтары
-Электр тарату қалқандары
-Металл шкафтар мен жәшіктер
-Электр жабдықтары және БӨАжА жобалау, тексеру және калибрлеу