Қармау және фрезерлік жұмыстар

Заманауи құралдармен жабдықталған білікті және тәжірибелі персоналдың арқасында «КИОС» ЖШС ұңғымаларды бұрғылау және жөндеу кезінде қармау және фрезерлік жұмыстарды жүргізу бойынша қызметтерді көрсетеді. Негізгі қызметтерге мыналар жатады:


• Ұңғыма бағанының төменгі жағындағы тығыздауыштар мен конструкцияларды алып тастау
• Тұрып қалған немесе сынған құбырларды алу
• Кенжар құралдарын және сынықтарды алу
• Тығыздауыштар мен құбырларды фрезерлеу
• Құралдар мен фрезерлерді қалпына келтіруге арналған цехтық жөндеу