Қысымды ұстап тұру бойынша жабдық саласындағы шешімдер

- Құбырлар мен болат конструкцияларды алдын ала жасау, бұзбайтын бақылау және сынау
- Жоғары қысымды сыйымдылықтар мен жылу алмастырғыштарды күрделі жөндеу, конструкциясын өзгерту, қайта жабдықтау, сынау және қайта сертификаттау
- Құбырлар мен болат конструкцияларды механикалық тұрғызу, іске қосу-баптау жұмыстары және ұстап тұру бойынша қызметтер
- Қысыммен жұмыс істейтін сыйымдылықтарды және «Қазақстанда жасалған - CT-KZ» жылу алмастырғыштарын жасау