Экологиялық тұрақтылық

«КИОС» ЖШС өзінің экологиялық тәжірибесі мен басқару философиясына қатысты тұрақты даму принциптеріне берілгендігін сақтайды. КИОС ЖШС қоршаған ортаны қорғау саясатының (экологиялық саясат) негізгі элементтері парниктік газдар шығарындыларын азайту және табиғи ресурстарды сақтау болып табылады.

Қоршаған ортаға әсерді бағалауды (ҚОӘБ) қолдану арқасында әр жобаның қоршаған ортаға әсері ерте кезеңде анықталады, ал бақылау мен мониторинг бағдарламаларының кешенді жиынтығы «КИОС» ЖШС-не қоршаған ортаға келтірілген зиян үшін артық төлемсіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді (2019 ж.).

Қазақстандағы барлық өндірістік объектілерінде «КИОС» ЖШС экологиялық қауіпсіздікке аса назар аударады. Қазақстан Республикасының Табиғатты қорғау заңнамасына сәйкес «КИОС» ЖШС өндірістік қызметтің барлық салаларын қамтитын бірқатар экологиялық бағдарламаларды енгізді, олардың арасында келесі мақсаттарға жету үшін әзірленген Өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасын (УЭБ) атап өткен жөн: (ПЭК)

Шығарындылар мен өндірістік қызметтің қоршаған ортаға әсері туралы сенімді деректерді алу;

Қоршаған орта мен адам денсаулығына әсерін азайту;


Төтенше жағдайларға жедел және алдын ала әрекет ету;

Компанияның қоршаған ортаны қорғау қызметі және адам денсаулығына әлеуетті тәуекелдер туралы мүдделі тараптарды ақпараттандыру.